پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پدرم خواب دید مار بزرگ به رنگ قرمز و سیاه چنپره زده سرش را بالا آورده پدرم در خواب با دست به سمت سر مار ضربه میزند مار سرش را در چنپره میکند بعد من وارد میشوم و میگویم چرا مار را اذیت کرده و مار را نوازش میکنم لطفا تعبییر این خواب را بگوییداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده