پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به نام پروردگار یکتا و مقتدر ؛ شهوت و روابط جنسی جداگانه چه تعریفی دارند (تعریف کنید که شهوت چیست و روابط جنسی چیست)

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهوت)