پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا فقط باید با اینگونه روش که میدونید چی میگم بچه دار شد یعنی بانو فاطمه زهرا با حضرت علی اینگونه بچه دار شدند ما میگوییم آنان آل طاهرین هستند ایا راه دیگری ندارد بچه دار شدناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده