پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام......باجستجوی فراوان اقایی رودرمسجدپیداکردم که درجواب سوال من که ازکجابفهمیم درهنگام توسل برای دیدن امام خواب امام دیدیم یاشیطان فرمودن که بایدسه نشانه داشته باشه نورش چشم روبزنه وبوی عطرداشته باشه وسومیشم یادم نیست...حالابعدچندروزبرام این سوال ایجادشده منبع این حرف کجاست ؟ایااگه یکی ازاین ویژگیارونداشت خواب شیطانیه یاخیر؟که متاسفانه دیگه بهشون دسترسی ندارم میخواستم جواب سوالمولطف کنیدوبگید.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده