پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد شمارش اسب

1 پاسخ 1

خیل - رأس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد شمارش اسب) (واحدشمارش اسب) () (واحد شمارش اسب چیست) (واحد شمارش اسب چیست؟)