پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سیم نازک درون لامپ

1 پاسخ 1

فیلامان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سیم نازک درون لامپ) ()