پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


وسیله کار کفاش

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وسیله کار کفاش) (وسیله کار کفاش در جدول) (وسيله كار كفاش در جدول) ()