پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خبرگزاری رسمی روسیه

1 پاسخ 1

تاس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خبرگزاری رسمی روسیه) () (خبر گزاری رسمی روسیه) (نام خبرگزاری رسمی روسیه)