پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دختری 20 ساله هستم که به خاطر شرایط مالیم نمیتوانم با کسی که دوستم داره و شرایط خوبی داره و خانودمم کاملا راضی هستن ازدواج کنم از طرفی نیلز هلی علطفی و جنسی تحت فشار هستم میشه کمکم کنیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده