پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صفت اتومبیل اوراقی چیست؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صفت اتومبیل اوراقی) (صفت اتومبيل اوراقي) ()