پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تاکید شده در جدول چه می شود

1 پاسخ 1

تکید
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تاکید شده در جدول) ()