پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر پسری از روی شلوار با لمس کردن الت تناسلی دختری ان را ارضا کند حکمش چیه؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده