پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بعداز خروج بول مایعی دفع میشود کاملا شبیه منی که خودم هم تقریبا مطمئنم منی هست اما بدون جستن بدون هیچ حسی ایا این مایع ودی است یا منی ایا من جنب شده ام؟این اتفاق هرروز رخ میدهداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منی) (ودی)