پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مدرسه غير رسمي قديمي

1 پاسخ 1

مکتب خانه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده