پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من کمی با زنم مشکل دارم موقعی که خانمم میل داشته باشد من آماده میشوم ولی موقعی که من میخوام ابراز بی حالی و حوصله نداشتن می کند ولی خیلی مواقع فکر های بد میزند بسرم از قبیل جلق زدن و ... با کسی بودم تا خیلی وقتها با خودم کلنجار میرماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده