پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زن سرخ روی

1 پاسخ 1

حمیرا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زن سرخ روی) (زن سرخ روی پرسشکده) ()