پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوال خورا اینجا وارد کنید اون چیه که سیاهه اما تمیزه و سفیده اما کثیفه

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده