پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تفاوت کاربرد محیط و مساحت چیست؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفاوت محیط و مساحت) () (فرق محیط و مساحت)