پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ناک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پسوند آلودگی) (پسوند الودگی) (پسوند آلودگی چیست؟) (پسوندالودگی) (پسوندآلودگی) (پسوند آلودگي) (پسوند الودگي) (پسوند آلودگی ) (پسوند الودگی ) (پسوند آۀودگی) (پسوند الودگی در جدول) (بسوند الودكي) (پسوند الودگی پرسشکده) (پسوند الودگی) (پسوند آلودگی در جدول) (پسوند الودگی چیست) () (پسوند آلودگی چیست) (پسوند الودگى) (��� ��ϐ��) (پسوند آلودگی جدول) (پسوند آلوده) (�������ϐ�) (پسوند الودگی در پرسشکده) (پسوندالودگي) (پسوندآلودگي) (پسوند الودگی؟) (پسوند آلودگي ) (پسوند شباهت) (قوس قزح)