پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دستگاه ذخیره برق چه نام دارداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام دستگاه ذخیره برق) (دستگاه ذخیره برق) (نام دستگاه ذخیره برق چیست؟) (نام دیگر دستگاه ذخیره برق) (نام دستگاه ذخيره برق) (نام دستگاه ذخیره برق چیست) (دستگاه ذخيره برق) ()