پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلا م لطفاً به این سؤالات من پاسخ دهید ممنونم. 1-در همه مکتبهای ادبی همدلی شاعر و طبیعت را به گونه ای میتوان دید.این همدلی،یگانگی و حلول را در مکتبهای ادبی مختلف بررسی کنید. 2-زمان و مکان در هر یک از مکتبهای ادبی جایگاه ویژه ای دارد در این مورد بررسی کنید. 3-ویژگی مکتبهای ادبی اروپایی را در ادبیات کودک و نوجوان ایران بررسی کنیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده