پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من *خواب*دیدم در خانه ی کودکیم هستم مادرم کنارمه و سن من همین سنی که دارم در اتاقی هستیم و گرگی هم در اتاق هست که مادرم میگوید این گرگ سالهای پیش هم شصت پای تو را گاز گزفته است که من خودم به یاد نداشتم و الان هم منتظر است گرگ زوزه میکشید من به شدت وحشت کرده بودم و پشت بخاری پنهان شده بودم دنبال راهی بودم تا از اتاق بیرون بروم ولی او تمام نگاهش به من بود به مادرم گفتم اگر من بروم مشکلی ندارد گفت نه من فکر کردم نکند گرگ به او آسیبی بزند و همچنین فکر کردم نه سالهای پیش فقط به من آسیب زده است.ولی حرکتی نکردم و از خواب بیدار شدم.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده