پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با رجوع به تفاسیر پنج نماد را در قرآن و دیگر کتابهای آسمانی بررسی کنید

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده