پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام در رابطه مقعدی که یه لحظه الت سر بخوره و فقط یه لحظه با سر واژن تماس پیدا کنه اما داخل نرره احتمال پارگی پرده بکارت وجود داره? هیچ گونه درد یا خونریزی هم وجود نداشتهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بکارت)