پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دانشجوی کارشناسی ام از دو سال پیش یکی از هم ددانشگاهیام(علی)ب نوعی ابراز علاقه یاشیطنت میکرداین قضیه ازروزی ک روی پله ها رو ب رو شدیم شروع شد مثلا جاهایی ک میرفتم بعضی وقتا اونم میومد،بعضی وقتا میومد دم کلاس وایمیستاد،نگاه خیره ولی هیز نبود،وقتی من بودم اگه متوجه نبود دوستاش ب نوع معنی داری صداش میکردن،درحضور من سر ب سرش میزاشتن ،رو در ودیوار بعضی کلاسا اسم هردومون یافقط منو نوشته شده بود و این طور کارا،منم بااین که بهش علاقه داشتم اما هیچ وقت نتونستم اینو بهش نشون بدم چون تا حالا با کسی ارتباط م نداشتم و از طرفی تو دانشگارفتار رسمی دارم تا مجبور نشم باکسی صحبت نمیکنم،ترم پیش با یکی از هم کلاسیای پسر من دوست شد و حتی ی بار ک ازم کتاب خاسته بود اونم همراه همکلاسیم اومده بود،رفیقای صمیمیم معتقدند همه این کاراش از روی علاقه و دوس داشتن بوده اما اگه دوس داشتنه پس چرا جلو نیومد؟! این ترم فقط ی بار تو حیاط دیدمش اما مسیرمو عوض کردم تا روبه رو نشیم حالا منم دوستش دارم از طرفی ترم اخرم والانم ک چن روز بیشتر ب پایان ترم نمونده،ب نظرتون چیکار کنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده