پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا صیغه محرمیت بدون دوخل کردن وجود دارد صیغه محرمیت بدون استفاده از رابطه جنسی.

1 پاسخ 1

سلام علیکم خانم می تواند در عقد موقت شرط کند که هیچ دخولی نباشد اما برخی از فقها این شرط را در عقد دائم درست نمی دانند؛ چون خلاف مقتضاى عقد و هدف ازدواج است. اگر کسی ندانسته این شرط را در ازدواج دائم داشته باشد مشهور فقها می گویند عقد صحیح و شرط باطل و بی اثر هست، برخی نیز گویند عقد باطل است. منبع : www.hadana.ir


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دوخل) (صیغه) (صیغه محرمیت)