پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حدی از ارتفاع در یک ناحیه که بالاتر از آن درخت نمی روید

1 پاسخ 1

دارمرز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دارمرز)