پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرادرموردسوال کننده ای که درمورد اعجازنداشتن قرآن پرسیده جواب درست ومتقنی درذیل سوال ندادید؟چرا سوالات به راحتی قابل روئیت هستند ولی پاسخ آنهارانمیتوان براحتی سوالات مشاهده نمود؟!!! مسلما عدم دیدن پاسخی جامع بع این قبیل سوالات مذهبی نه تنها دوستان سوال کننده را قانع نمیکند ،بلکه انحرافات بیشتری نیز ایجادمیکند. آیاهدف از طراحی سایت پرشسکده، رفع ابهام از اذهان نیست؟ یاهدف شما ایجاد انحرافات بیشترمذهبی که متاسفانه ایادی استعمار غرب واسرائیل مجری اصلی آن هستند می باشد؟ سوالات خود را با استدلالت محکم وبااستفاده از منابع غنی فقه شیعه پاسخ دهید نه بامنابع برادران اهل سنت ویا منابع منحط وهابیت وبهائیت و صهیونیسم.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده