پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اینکه میگن خدا جواب خیانت ها و بدیها رو میده واقعیت داره ...پس کو .. چرا طرف خوشبخته ..چرا طرف همش شاده ولی منو بچم تو عذاب و گرفتاری هستیماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خیانت)