پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور لسوتو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت لسوتو (Lesotho) ماسرو (Maseru) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت لسوتو) () (لسوتو) (پایتخت کشور لسوتو) (پايتخت لسوتو) (مرکز لسوتو) (کشور لسوتو) (پایتخت لستو) (پايتخت كشور لسوتو) (پایتخت کشور لسوتو کجاست؟) (نام پایتخت لسوتو) (مرکز لستو) (مرکزلسوتو) (پايتخت لستو) (پایتخت کشور لستو) (پایتخت کشور لسوتو چیست)