پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به صبح زود چه می گویند

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(به صبح زود چه میگویند) () (به صبح زود میگویند) (به صبح زود هم می گویند) (به صبح زود می گویند)