پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گنبد ابر کوه یزد که دو حرفی است، چیست؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گنبد ابر کوه یزد دو حرفی) (گنبد ابر کوه یزد) (گنبد ابرکوه یزد) (گنبد ابرکوه یزد دوحرفی) (گنبد ابرکوه) (گنبد ابرکوه یزد در جدول) ()