پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مدت دقیق ارضا برای اقایان بصورت نرمال چقدره و اگر از استاندارد کمتره چکار باید کرد؟

1 پاسخ 1

سلام برادر عزیز مدت زمان خاصی وجود ندارد بلکه مهم آن است که هر دو زوج بعد از معاشقه کردن و لذت های جسمی و روحی به لذت جنسی بپردازند و بعد از این که مرد و زن به لذت کامل رسیدن به نزدیکی بپردازند و با توافق هم میتونن به لذت جنسی که همان ریخته شدن منی است مبادرت بورزند البته کاری مشکل است و با تمرین و کنترل فکر از زود انزالی مرد میتوان جلوگیری نمود البته میتوان وقتی که زن به لذت کامل جنسی رسید مرد مبادرت به ریختن منی خود اقدام کند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده