پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معادل فارسی اکوسیستم

1 پاسخ 1

معادل فارسی اکوسیستم زیست بوم می باشد که در زیست اول دبیرستان هم ذکر شده بود اکوسیستم یا زیست بوم.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معادل فارسی اکوسیستم) ()