پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابقاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابق) (مزیتی علاوه بر مزیت سابق) (مزیتی علاوه برمزیت سابق) () (دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابق در جدول)