پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیامبر خوش آوا

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیامبر خوش اوا) (پیامبر خوش آوا) ()