پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رجیستر (ثبات) چیست؟

1 پاسخ 1

ثبات ها قسمتی از حافظه موقت (رزرو شده) هستند و وظایف خاصی دارند. این وظایف شامل نگهداری اطلاعات خاص (مانند اطلاعات دریافتی از پورت سریال) و یا تنظیمات خاص (نظیر تنظیمات مربوط به وقفه ها) می باشد. بنابراین در تمامی اعمالی که مربوط به تنظیمات ماژول های داخلی و یا مقادیر دریافتی/ارسالی توسط آنهاست، رجیستر ها حضور دارند و بوسیله مقداردهی رجیسترهاست که می توان بسیاری از تنظیمات و یا اعمال را توسط ماژول های داخلی میکروکنترلر انجام داد که این رجیسترها همراه وظایف آنها در دیتاشیت مروبط به هر تراشه آورده شده اند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ثبات چیست) (رجیستر چیست) (ثبات چیست؟) (رجیستر چیست؟) (حافظه ثبات چیست) (رجیستر یا ثبات چیست؟) (ثبات چيست) (ثبات یا رجیستر) (ثبات رجیستر) (رجيستر چيست) (ثبات psw چیست) (ثبات یا رجیستر چیست) () (ثبات ها) (ریجستر چیست) (حافظه ثبات چیست؟) (رجیستر در میکرو چیست) (حافظه ثبات register) (رجیستر در میکروکنترلر) (ثبات ها یا ریجستر) (رجيستر) (ثبات چيست؟) (ثبات چیست ) (رجیسترچیست) ( ثبات چیست) (رجیسترها) (ثبات یعنی چه) (رجیستر چیست ) (رجیستر) (معجزات قران) (ثبات ها یا رجیسترها) (ثبات ها ورجیستر ها) (ثبات و رجیستر) (رجیستر یا ثبات) (رجيستر چيست؟) (watchdog timer چیست؟) (watchdog چیست) (Watchdog Timer چیست) (ثبات) (رجیستر pswچیست) (رجيستر چيست ) (رجیستر میکروکنترلر چیست؟) (timer watchdog چیست) (�����ی� �ی��) (ثبات یا رجیستر چیست )