پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اولین دوره شاهنامه چیستاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اولین دوره شاهنامه) (اولين دوره شاهنامه) () (اولین دوره شاهنامه ) (اولین دوره شاهنامه در جدول) (اولین دوره شاهنامه درجدول)