پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خانمی است که با همسرش رابطه خوبی ندارد وشخص دیگری به او محبت وتوجه نشان داده است وحتی چندمرتبه با او نزدیکی داشته است با توجه به اینکه در اسلام زن نمیتواند غیراز یک همسرداشته باشد ،اگر زنی ازدواج کند وهمسرش نتواند او را راضی نگهدارد ویا هیچ علاقه ای به همسرش نداشته باشد وبخاطر مسایلی از جمله داشتن فرزند نتواند از او جدا شود واز سوی مسایل جنسی وعاطفی در فشار باشد چه باید بکند؟ چرا باید اینقدر زن در مسایل شرعی وحقوقی هیچ کجا به حساب نیاید!؟اگر مرد باشد میرود کسی را صیغه میکند اما ان زن بدبخت چه باید بکند.حال با توجه به فراوانی رابطه های عاطفی وجنسی در جامعه ما حکم این خانم وامثال اینها چیست؟ایشان راههای عفت پیشه کردن را خوب میداند ولی اب اب کردن برای ادم تشنه اب نمیشود!

1 پاسخ 1

خیلی از خانمهای این چنینی دست به قتل شوهر میزنند در صورتی که خیلی راحت میتوانند طلاق بگیرند . از نظر قانون اگر مرد نتواند با همسر خود نزدیکی نماید دادگاه میتواند طلاق زن را جاری سازد اما اگر زن از نظر جنسی مشکل داشته به طوری که از حالت طبیعی خارج شده باشد باید به دکتر مراجعه نماید از نظر عاطفی هم دادگاه میتواند حکم طلاق دهد . در مورد جواب این خانوم یا خیلی از عزیزان باید عرض کنم که یک مرد سالم و جوان هر سه روز باید یک بار عمل نزدیکی را انجام دهد در صورتی که در مورد خانومها ماهی یک یا دو بار نیز میتواند کفایت کند و در کل بیشتر زنان حداکثر 15 روز در ماه را امادگی کامل برای برقراری نزدیکی دارند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده