پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خانمی است که با همسرش رابطه خوبی ندارد وشخص دیگری به او محبت وتوجه نشان داده است وحتی چندمرتبه با او نزدیکی داشته است با توجه به اینکه در اسلام زن نمیتواند غیراز یک همسرداشته باشد ،اگر زنی ازدواج کند وهمسرش نتواند او را راضی نگهدارد ویا هیچ علاقه ای به همسرش نداشته باشد وبخاطر مسایلی از جمله داشتن فرزند نتواند از او جدا شود واز سوی مسایل جنسی وعاطفی در فشار باشد چه باید بکند؟ چرا باید اینقدر زن در مسایل شرعی وحقوقی هیچ کجا به حساب نیاید!؟اگر مرد باشد میرود کسی را صیغه میکند اما ان زن بدبخت چه باید بکند.حال با توجه به فراوانی رابطه های عاطفی وجنسی در جامعه ما حکم این خانم وامثال اینها چیست؟ایشان راههای عفت پیشه کردن را خوب میداند ولی اب اب کردن برای ادم تشنه اب نمیشود!اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده