پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با توجه به اوضاع کنونی جامعه که به وفور دیده میشود که رابطه بین زنان ومردان متاهل یا مجرد با هم چه جنسی وچه عاطفی ایجاد شده و حتی دیده شده که قانون جلوی اینها را نمیگیرد وروز به روز بیشتر میشود وقبح کار ریخته شده است ،گرچه میدانیم از نظرشرع حرام است ولی طوری داره پیش میره که فراگیرشده آیا مسولین نمیخواهند چاره ای بیندیشن؟ اگر حرام است چرا جلویشان گرفته نمیشود چون براحتی عمل جنسیشان را درخفا انجام میدهند واز کسی هم ابایی ندارند حتی اگر همسرشان هم بفهمد ومجازات هم نمیشوند اگر حکم را مجتهدان عوض کردن پس اعلام کنند تا همه تکلیفشان را بدانند.هرجا را میبینیم یک زن با یک مردنامحرم رابطه داره!؟؟؟؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده