پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


میکروکنترلر چیست؟

1 پاسخ 1

به تراشه هایی اطلاق می گردد که در داخل خود واحدهایی نظیر پردازنده (CPU)، حافظه ها، وقفه ها، مبدل ها و غیره دارند و برای مقاصدی (عموما کنترل سیستم) کاربرد دارند. هر میکروکنترلر با توجه به امکانات داخلی که دارد، برای عمل در سیستم خاصی طراحی شده است. به طور مثال در AVR ها، سری TINY برای کارهای محاسباتی و کنترلی نسبتا کوچک، سری AVR برای کارهای معمولی و سری MEGA برای کارهای کنترلی پیچیده مناسب هستند. کما اینکه در باقی خانواده های میکروکنترلرها نظیر PIC نیز همین دسته بندی ها برقرار است.
در شکل زیر بلوک های داخلی یک میکرو کنترلر PIC18F1XK22 نشان داده شده است.

من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده