پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دختری هستم 37ساله، عاشق مردی شده ام متاهل،او نیز علاقه مند بمن،به همین جهت با پیشنهاد وی برای آنکه محرم شویم اقدام ب خواندن صیغه موقت کردیم،پس از خواندن صیغه بصورت مخفیانه وبدون اجازه پدر ب ضعم خودمان که باهم محرم شده آیم اقدام ب سکس از پشت نمودیم، آیا خواندن صیغه از جانب ما صحیح بود؟آیا من باوجود استقلال فکری و مالی نیاز به اجازه پدر دارم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ب کمپلکس)