پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پلیمری کارامد

1 پاسخ 1

پی وی سی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پلیمری کارآمد) (پلیمری کارامد) (پلیمری کار آمد) (پلیمری کار امد) (پلیمر کارامد) (پلیمر کار امد) (پليمري کارآمد) (پليمري کارامد)