پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام ایا کسی که میدانیم غسلهای واجب مثل جنابت و حیض را انجام نمیدهد نجس است لباس و وسایل و خانه اش چطور

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده