پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فردی هستم 50ساله که قصددارم فردی21ساله را به فرزندخواندگی بپذیرم آیاهمسرایشان پس ازآن به من محرم میشود

1 پاسخ 1

خیر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده