پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شک در خروج باد معده در حال غسل چه حکمی داره؟

1 پاسخ 1

غسل صحیح است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باد معده زیاد)