پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا مرد میتواند در صورت زنده بودن همسر خود با عمه یا خاله همسرش ازدواج کند؟

1 پاسخ 1

بله به شرط انکه همسرش رضایت دهد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج) (خاله) (عمه)