پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام و خسته نباشید،آیا عمه و خاله زن آدم به شوهر آن زن محرم هستند؟؟اگه خدای نکرده شوهر یک زن با عمه شوهر دار و یا خاله شوهر دار زن خود زنا کند حکم چیست؟

1 پاسخ 1

عمه و خاله زن نامحرم هستند و زنا با انان نیز حکم زنا با نامحرم را دارد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زن) (خاله)