پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در جرم شناسی در مبحث تقدم وتاخر خط شناسی تا چه مدت زمانی از تقدم یا تاخر خط یا امضا گذشته باشد قابل تشخیص میباشد.یعنی اگر یکساعت از زمانه امضا یا نوشته نسبت به دیگری گذشته باشد قابل تشخیص میباشد یا خیراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده